Odjel za anglistiku

Festival znanosti - predavanje izv.prof.dr.sc. Sanje Škifić

U sklopu 15. Festivala znanosti izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić održala  je predavanje pod naslovom „Boje u jeziku: što nam način usvajanja i  kontekst uporabe jezičnih izraza za boje govore o kategorizaciji takvih  izraza?”. Predavanje je održano 10. travnja 2019. godine u Gimnaziji  Vladimira Nazora u Zadru.

Theme picker