Odjel za anglistiku

Leonarda Lovrović - sudjelovanje na radionici

Leonarda Lovrović, viša lektorica sudjelovala je na radionici za prijavu mreža u programu CEEPUS koja se održala 27. studenog 2019. god. u Agenciji za mobilnost i programe EU u Zagrebu.

Theme picker