Odjel za anglistiku

Dr.sc. Zlatko Bukač - Održano gostujuće predavanje

Dr.sc. Zlatko Bukač održao je gostujuće predavanje na kolegiju doc.dr.sc. Maria Katića, 'Uvod u folkloristiku'  pri Odjelu za etnologiju i antropologiju, Sveučilišta u Zadru.

Naziv predavanja, održanog zajedno sa doc.dr.sc. Katićem bio je ''Folklor i popularna kultura''.

Theme picker