Odjel za anglistiku

Izv. prof. dr. sc. Rajko Petković - Održano gostujuće predavanje

Izv. prof. dr. sc. Rajko Petković održao je 16. siječnja 2020. godine pozvano predavanje pod nazivom Stilske karakteristike modernog američkog nezavisnog filma na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Predavanje je organizirano u sklopu suradnje udruge Metonimija iz Splita i Odsjeka za film i video Umjetničke akademije u Splitu.

Theme picker