Odjel za anglistiku

OBAVIJEST O UPISIMA IZBORNIH KOLEGIJA U ZIMSKOM SEMESTRU AKAD. GOD. 2020./2021.

Izborni kolegiji upisivat će se preko studomata zajedno s obveznim kolegijima od 25. rujna 2020. do 11. listopada 2020., unutar zadanih kvota.

Popis izbornih kolegija možete naći u redu predavanja:

https://anglistika.unizd.hr/studijski-programi-syllabi/red-predavanja

Studenti prema parcijali također upisuju izborne kolegije putem studomata. Iako studomat ne nudi moćnost upisa kolegija s više godine, izborni kolegiji su zajednički te će ih moći upisati i studenti na parcijali. Studenti na parcijali trebaju, uz upis izbornih kolegija preko studomata, poslati i obrasce za odobrenje parcijale putem e-maila tajnici odjela:

REDOVNI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI

Studenti na parcijali prije upisa trebaju provjeriti imaju li uvjete za upis izbornih kolegija.

Theme picker