Odjel za anglistiku

izv. prof. dr. sc. Ivo FABIJANIĆ - znanstveno-popularno predavanje u sklopu Festivala znanosti 2022

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić održat će znanstveno-popularno predavanje u sklopu Festivala znanosti 2022. Predavanje pod naslovom "Frazemi u epitafima na groblju sv. Karin u Pagu" održat će se 4. svibnja u 19:00 sati (lokacija: Stalna izložba Bartula Kašića, trg Kralja Petra Krešimira IV., Pag).

Plakat događaja.