App

Odjel za anglistiku

Modul književno prevođenje

U okviru znanstvenog smjera Dvopredmetnog diplomskog studija anglistike pokrenut je prevoditeljski modul s izborom kolegija koji se fokusiraju na praktične i umjetničke aspekte književnog prevođenja istovremeno ne zanemarujući teorijsko istraživanje koje spaja različita znanstvena, ali i umjetnička, stručna i druga područja koja se premrežavaju unutar prevodilaštva. U sklopu modula studenti stječu specifična znanja i vještine usko vezane uz teoriju i praksu književnog prevođenja, kao i široko obrazovanje iz područja engleskog i hrvatskog jezika, književnosti i kulture, znanosti o književnosti, filologije i lingvistike, kulturalnih studija, komparativne književnosti i nakladništva. Uz nastavnike Odjela za anglistiku, u izvođenju nastave sudjeluju priznati prevoditelji, urednici u izdavačkim kućama i časopisima za književnost, autori i pjesnici, baš kao i drugi stručnjaci koji se bave književnim prevođenjem. Po završetku studija studenti će steći diplomu koja im omogućuje zapošljavanje na poslovima koji se odnose na samostalan prevodilački rad, potom rad u časopisima za književnost i kulturu, različitim medijima koji se bave praćenjem kulture kako na hrvatskom tako i na stranim jezicima, izdavačkim kućama u svojstvu prevoditelja ili urednika stranih izdanja, itd. ili pak nastavak znanstvenog ili stručnog usavršavanja na različitim programima (specijalističkim, doktorskim) u Hrvatskoj ili inozemstvu.

SVE INFORMACIJE I KOMPLETAN PROGRAM MODULA MOŽETE PREUZETI OVDJE