Odjel za anglistiku

      

 

Stručno vijeće Odjela za anglistiku odabralo je MLA i APA standarde za službene standarde pisanja akademskih radova. Na ovoj stranici nalaze se materijali pripremljeni za studente, a u kojima se obrađuju pojedine komponente standarda. Provjerite sa svojim nastavnikom/icom koji od dva standarda se prihvaća na njihovim kolegijima.

Poveznica na Purdue University MLA Guide (2019. godina)

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_style_introduction.html


Vodič kroz MLA standard (update za 2019. godinu)
MLA Sample Paper

Povezanica na Purdue University APA Guide (2016. godina)

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/​