Odjel za anglistiku

Adresa

Odjel za anglistiku
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
HR-23000 Zadar

URL: http://www.unizd.hr/engleski

V.d. pročelnice Odjela

Prof. dr. sc. Sanja Škifić
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
HR-23000 Zadar
Telefon: +385 (0)23 200 713
E-pošta: sskific@unizd.hr

Zamjenik v.d. pročelnice Odjela

Doc. dr. sc. Zlatko Bukač
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
HR-23000 Zadar
Telefon: +385 (0)23 200 505
E-pošta: zbukac@unizd.hr

ECTS koordinator

Leonarda Lovrović, prof., viša lektorica
E-pošta: llovrovi@unizd.hr

Tajnica Odjela

Nataša Burčul, prof.
Telefon: +385 23 200 633
E-pošta: nburcul@unizd.hr

Administrator mrežnih stranica Odjela

Nataša Burčul, prof.
E-pošta: nburcul@unizd.hr