Odjel za anglistiku

Administration

Adresa

Odjel za anglistiku
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
HR-23000 Zadar

URL: http://www.unizd.hr/engleski

Pročelnik Odjela

Izv. prof. dr. sc. Marko Lukić
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
HR-23000 Zadar
Telefon: +385 (0)23 200 505
E-pošta: mlukic@unizd.hr

Zamjenica pročelnika Odjela

Izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
HR-23000 Zadar
Telefon: +385 (0)23 200 713
E-pošta: sskific@unizd.hr

ECTS koordinator

Leonarda Lovrović, prof., viša lektorica
E-pošta: llovrovi@unizd.hr

Tajnica Odjela

Nataša Burčul, prof.
Telefon: +385 23 200633
E-pošta: nburcul@unizd.hr

Administratori mrežnih stranica Odjela

dr.sc. Zlatko Bukač
E-pošta: zbukac@unizd.hr
Nataša Burčul, prof.
E-pošta: nburcul@unizd.hr