Odjel za anglistiku

Podatci o studentskim predstavnicama

 

Predstavnice studenata i studentica Odjela za anglistiku i članovi Stučnog Vijeća Odjela:

Melanija Šajnović, predstavnica: msajnovicx@gmail.com

Lucija Ljubić, zamjenica predstavnice: ljubic.luce@gmail.com