Odjel za anglistiku

Podatci o studentskim predstavnicama

Predstavnice studenata i studentica Odjela za anglistiku i članovi Stučnog Vijeća Odjela:

  1. predstavnica BARBARA MEŠTROV i zamjenik TOMISLAV DENEGRI
    e-mail: barbara.mestrov@gmail.com 
  2. predstavnica BOŽENA JURČEVIĆ
    e-mail: bozena.jurcevic@gmail.com