Odjel za anglistiku

                       

 

Odjel za anglistiku kontinuirano provodi financiranje studentskih stručnih skupova, projekata, kao i njihovo sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, simpozijima i festivalima. 

Ukoliko student/ica traži financijsku potporu, istu je potrebno odobriti od strane Stručnog Vijeća Odjela, na temelju ispunjenog obrasca.

Obrazac za financijsku potporu odlaznih studenata/ica iz sredstava Odjela za anglistiku možete preuzeti ovdje.