Odjel za anglistiku

POVJERENSTVO ZA OSIGURAVANJE KVALITETE ODJELA ZA ANGLISTIKU

Sastav Povjerenstva imenovan je odobren od strane Stručnog Vijeća Odjela za anglistiku (23. listopada 2023., KLASA: 602-04/16-08-21, URBROJ:2198-1-79-26/16-01)
Povjerenstvo se sastaje po potrebi, a najmanje jednom po semestru.

TRENUTNI SASTAV POVJERENSTVA

doc.dr.sc. Zlatko Bukač, predsjednik Povjerenstva

Cathy Theresa Kolega, prof., članica iz redova nastavnika

Melanija Šajnović (predstavnica studenata)

Anja Glavinić (predstavnica studenata)

Mateja Kolanović, prof. (Vanjska članica, Gimnazija Vladimira Nazora)

Dino Dumančić, prof., viši asistent, član iz redova suradnika u nastavi

doc. dr.sc. Anna Martinović, članica iz redova nastavnika

 

 

Projekti Povjerenstva za osiguranje kvalitete Odjela za anglistiku:

Revizija studijskog programa na Odjelu i formiranje prijedloga za unaprjeđenje kvalitete studiranja na Odjelu


Obrazac za evaluaciju studentske opterećenosti


Anketa za bivše studente i studentice Odjela za anglistiku (provedena, rezultati predstavljeni Stručnom Vijeću Odjela za anglistiku u veljači 2019. godine)


Izrada Akcijskoga plana za unaprjeđenje kvalitete Odjela za anglistiku za razdoblje 2016.-2020.


Prijedlozi Povjerenstva Stručnom Vijeću Odjela: (1) obveza održavanja e kolegija u sustavu Merlin; (2) Promjena načina provođenja institucije tutorstva na Odjelu; (3) godišnje objavljivanje novih izvedbenih planova u skraćenoj formi na mrežnim stranicama Odjela; (4) Podrška promjeni programa diplomskog studija (uvođenje modula književno prevođenje); (5) Prekid objavljivanja rezultata i ispita na mrežnim stranicama Odjela; (6) Prijedlog novoga programa za preddiplomski studij anglistike;


Izrada SWOT analize Odjela za anglistiku


Sudjelovanje u provedbi, pripremi i analizi istraživanja potreba studenata anglistike na 3. godini preddiplomskog studija