Odjel za anglistiku

POVJERENSTVO ZA OSIGURAVANJE KVALITETE ODJELA ZA ANGLISTIKU

Sastav Povjerenstva imenovan je odobren od strane Stručnog Vijeća Odjela za anglistiku (13. srpnja 2016, KLASA: 602-04/16-08-21, URBROJ:2198-1-79-26/16-01)

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku u sastavu: Frane Malenica, mag. philol. angl., asistent, doc.dr.sc. Vesna Ukić-Košta , Zlatko Bukač, mag.philol.angl., asistent, Marin Dolfić (predstavnik studenata), Mijo Župić, prof. (Vanjski član, Osnovna škola Benkovac, LIBAR, obrt za poduke i prevoditeljstvo).

Istekom mandata predstavnika Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku, Stručno Vijeće je odobrilo prijedlog za novoga člana Povjerenstva, Dina Dumančića, prof., asistenta (10.svibnja 2017.)

Odlukom Stručnog Vijeća, prihvaćeni su novi članovi Povjerenstva: doc.dr.sc. Sanja Škifić te Tomislav Denegri i Božena Jurčević kao predstavnici studenata/ica Odjela za anglistiku. 

Doc.dr.sc. Vesna Ukić-Košta završila je svoj mandat u prosincu 2018. godine te je za novoga člana izabran izv.prof.dr.sc. Mario Vrbančić.

Izv.prof. dr.sc. Mario vrbančić završio je svoj mandat u rujnu 2020. godine te je za novou članicu izabrana doc.dr.sc. Anna Martinović (8. rujna 2020). 
 

TRENUTNI SASTAV POVJERENSTVA

izv.prof. dr.sc. Sanja Škifić, predsjednica Povjerenstva

dr.sc. Zlatko Bukač,  poslijedoktorand

Tomislav Denegri (predstavnik studenata)

Božena Jurčević (predstavnica studenata)

Mijo Župić, prof. (Vanjski član, Osnovna škola Benkovac, LIBAR, obrt za poduke i prevoditeljstvo)

Dino Dumančić, prof., asistent 

doc. dr.sc. Anna Martinović

 

Projekti Povjerenstva za osiguranje kvalitete Odjela za anglistiku:

Revizija studijskog programa na Odjelu i formiranje prijedloga za unaprjeđenje kvalitete studiranja na Odjelu


Obrazac za evaluaciju studentske opterećenosti


Izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku za akademsku godinu 2015/2016.

Izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku za akademsku godinu 2016./2017.

Izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku za akademsku godinu 2017./2018.


Anketa za bivše studente i studentice Odjela za anglistiku (provedena, rezultati predstavljeni Stručnom Vijeću Odjela za anglistiku u veljači 2019. godine)


Izrada Akcijskoga plana za unaprjeđenje kvalitete Odjela za anglistiku za razdoblje 2016.-2020.


Prijedlozi Povjerenstva Stručnom Vijeću Odjela: (1) obveza održavanja e kolegija u sustavu Merlin; (2) Promjena načina provođenja institucije tutorstva na Odjelu; (3) godišnje objavljivanje novih izvedbenih planova u skraćenoj formi na mrežnim stranicama Odjela; (4) Podrška promjeni programa diplomskog studija (uvođenje modula književno prevođenje); (5) Prekid objavljivanja rezultata i ispita na mrežnim stranicama Odjela; (6) Prijedlog novoga programa za preddiplomski studij anglistike;


Izrada SWOT analize Odjela za anglistiku


Sudjelovanje u provedbi, pripremi i analizi istraživanja potreba studenata anglistike na 3. godini preddiplomskog studija