App

Odjel za anglistiku

Leonarda Lovrović

Ime i prezime

Leonarda Lovrović                   

Zvanje

Viši lektor                       

Kontakt

Tel. +385 23 200 552

E-pošta: llovrovi@unizd.hr

Vrijeme konzultacija

Utorkom 12-14

Kratki životopis

Leonarda Lovrović diplomirala je studij engleskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru 1999. godine. Od 1999.-2007. godine radila je kao nastavnik engleskoga i njemačkoga jezika u srednjim školama u Zadru. 2007. godine zaposlena je kao lektor na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. Od 2012. godine radi kao viši lektor na istom odjelu. Na preddiplomskome studiju izvodi nastavu iz Suvremenoga engleskog jezika, a na diplomskome studiju iz Suvremenoga jezika - Jezične vježbe. Sudjeluje na seminarima za nastavnike engleskoga jezika te na međunarodnim konferencijama. Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), Hrvatskoga filološkoga društva (HFD) i Hrvatskoga udruženja profesora engleskoga jezika (HUPE). 

Područje interesa

Nastava engleskoga jezika

Izbor objavljenih radova

Lovrović, L.; Kolega, C. T. (2021) Teaching Culture through Reading Literature. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries 18 (2), 185-203.

Martinović, A. i Lovrović, L. (2020). An Introduction to Academic Writing. Zadar: University of Zadar.

Leonarda, L. and Pavić Pintarić, A. (2019) Transfer in the use of intensifiers. Vestnik za tuje jezike/Journal for Foreign Languages, 11, 1, 103-118.

Lovrović, L. i Kolega, C. T. (2018) Using Literary Texts for the Development of Foreign Language Learners' Intercultural Competence. Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, 47, 4, 265-277.

Lovrović, L. (2019). Shakespeare u nastavi engleskoga jezika. In Ukić Košta, V & Bregović, M. (ur.) Shakespeare jučer, danas, sutra: Monografija povodom 400. godišnjice Williama Shakspearea. Sveučilište u Zadru. 103-113.

Lovrović, L. (2014). Developing Learners' Communicative Competence in Task-Based Language Teaching. Strani jezici 43, 3. 228-236.

Oštarić, M. i Lovrović, L. (2012). Korištenje stručnih tekstova u nastavi engleskoga jezika struke. Strani jezici 41, 4. 381-390

Lovrović, L. (2012). Lirska pjesma u nastavi engleskoga jezika. Strani jezici 41, 2. 193-205

Oštarić, M. i Lovrović, L. (2012). Vremenski prilozi kao odrednice za korištenje present perfecta.  Didaktički putokazi 62. 31-35

Oštarić, M. i Lovrović, L. (2010). Kratka priča u nastavi engleskoga jezika. Strani jezici 39, 4. 287-294

Oštarić, M. i Lovrović, L. (2010). Razvijanje vještine slušanja upotrebom autentičnih materijala: Pjesma u nastavi engleskoga jezika. Strani jezici 39, 3. 199-209.

Lovrović, L. (2010). Korištenje novinskih članaka u nastavi engleskoga jezika. Strani jezici 39, 1-2.  103-109.

Lovrović, L. (2007). Ekstenzivno čitanje kao priprema za kreativno pisanje. Strani jezici 36, 3. 275-278.

Referati na zn. skupovima

Lovrović, L. i Kolega, C. T. (2019) Developing Intercultural Competence Using Literature in English Language Teaching. The 2019 SDAŠ conference 'A Hundred Years, A Thousand Meanings', Ljubljana, Slovenija, 19.-21.09.2019.

Lovrović, L., Hendry, K. (2019). Razvijanje kritičkog mišljenja korištenjem društvenih medija. 27. godišnja međunarodna konferencija Hrvatskoga udruženja profesora engleskoga jezika (HUPE), Poreč, Hrvatska, 12.-14. April 2019.

Pavić Pintarić, A., Lovrović, L., Mifka-Profozić, N. (2016). Modal verbs in English and German advanced learner interlanguage. Tense, Aspect, and Modality in L2, York,  Ujedinjeno kraljevstvo, 20.-21.06.2016.

Pavić Pintarić, A., Lovrović, L., Mifka-Profozić, N. (2016). Modal verbs in English and German advanced learner interlanguage. Tense, Aspect, and Modality in L2, York,  United Kingdom, 20.-21.06.2016.

Lovrović, L. i Pavić Pintarić, A. (2012). Transfer in the usage of intensifiers. New Perspectives on Crosslinguistic Influence in Language Learning Workshop, Zadar, Hrvatska, 15.-17.11.2012.

Oštarić, M. i Lovrović, L. (2011). Vremenski prilozi kao odrednice za korištenje present perfecta. XXV. međunarodni  skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), Osijek, Hrvatska, 12.-14. svibanj 2011.