Odjel za anglistiku

Leonarda

Ime i prezime

Leonarda Lovrović                    

Zvanje

Viši lektor                        

Kontakt

Tel. +385 23 200 552

E-pošta: llovrovi@unizd.hr

Vrijeme konzultacija

Utorkom 12-14

Kratki životopis

Leonarda Lovrović diplomirala je studij engleskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru 1999. godine. Od 1999.-2007. godine radila je kao nastavnik engleskoga i njemačkoga jezika u srednjim školama u Zadru. 2007. godine zaposlena je kao lektor na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. Od 2012. godine radi kao viši lektor na istom odjelu. Na preddiplomskome studiju izvodi nastavu iz Suvremenoga engleskog jezika, a na diplomskome studiju iz Suvremenoga jezika - Jezične vježbe. Sudjeluje na seminarima za nastavnike engleskoga jezika te na međunarodnim konferencijama. Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), Hrvatskoga filološkoga društva (HFD) i Hrvatskoga udruženja profesora engleskoga jezika (HUPE).  

Područje interesa

Nastava engleskoga jezika

Izbor objavljenih radova

Leonarda, L. and Pavić Pintarić, A. (2019) Transfer in the use of intensifiers. Vestnik za tuje jezike/Journal for Foreign Languages, 11, 1, 103-118.

Lovrović, L. i Kolega, C. T. (2018) Using Literary Texts for the Development of Foreign Language Learners' Intercultural Competence. Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, 47, 4, 265-277.

Lovrović, L. (2019). Shakespeare u nastavi engleskoga jezika. In Ukić Košta, V & Bregović, M. (ur.) Shakespeare jučer, danas, sutra: Monografija povodom 400. godišnjice Williama Shakspearea. Sveučilište u Zadru. 103-113.

Lovrović, L. (2014). Developing Learners' Communicative Competence in Task-Based Language Teaching. Strani jezici 43, 3. 228-236.

Oštarić, M. i Lovrović, L. (2012). Korištenje stručnih tekstova u nastavi engleskoga jezika struke. Strani jezici 41, 4. 381-390

Lovrović, L. (2012). Lirska pjesma u nastavi engleskoga jezika. Strani jezici 41, 2. 193-205

Oštarić, M. i Lovrović, L. (2012). Vremenski prilozi kao odrednice za korištenje present perfecta.  Didaktički putokazi 62. 31-35

Oštarić, M. i Lovrović, L. (2010). Kratka priča u nastavi engleskoga jezika. Strani jezici 39, 4. 287-294

Oštarić, M. i Lovrović, L. (2010). Razvijanje vještine slušanja upotrebom autentičnih materijala: Pjesma u nastavi engleskoga jezika. Strani jezici 39, 3. 199-209.

Lovrović, L. (2010). Korištenje novinskih članaka u nastavi engleskoga jezika. Strani jezici 39, 1-2.  103-109.

Lovrović, L. (2007). Ekstenzivno čitanje kao priprema za kreativno pisanje. Strani jezici 36, 3. 275-278.

 

Referati na zn. skupovima

Lovrović, L. i Kolega, C. T. (2019) Developing Intercultural Competence Using Literature in English Language Teaching. The 2019 SDAŠ conference 'A Hundred Years, A Thousand Meanings', Ljubljana, Slovenija, 19.-21.09.2019.
 

Lovrović, L., Hendry, K. (2019). Razvijanje kritičkog mišljenja korištenjem društvenih medija. 27. godišnja međunarodna konferencija Hrvatskoga udruženja profesora engleskoga jezika (HUPE), Poreč, Hrvatska, 12.-14. April 2019.

Pavić Pintarić, A., Lovrović, L., Mifka-Profozić, N. (2016). Modal verbs in English and German advanced learner interlanguage. Tense, Aspect, and Modality in L2, York,  Ujedinjeno kraljevstvo, 20.-21.06.2016.

Pavić Pintarić, A., Lovrović, L., Mifka-Profozić, N. (2016). Modal verbs in English and German advanced learner interlanguage. Tense, Aspect, and Modality in L2, York,  United Kingdom, 20.-21.06.2016.

Lovrović, L. i Pavić Pintarić, A. (2012). Transfer in the usage of intensifiers. New Perspectives on Crosslinguistic Influence in Language Learning Workshop, Zadar, Hrvatska, 15.-17.11.2012.

Oštarić, M. i Lovrović, L. (2011). Vremenski prilozi kao odrednice za korištenje present perfecta. XXV. međunarodni  skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), Osijek, Hrvatska, 12.-14. svibanj 2011.