App

Odjel za anglistiku

Lidija Štrmelj

Ime i prezime:

Doc.dr.sc. Lidija Štrmelj

Zvanje:

Docentica

Kontakt:

Tel.: +385 23 200 548,

E-pošta: lstrmelj@unizd.hr

Životopis:

Lidija Štrmelj diplomirala je engleski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru u srpnju 1983. god. Nakon studija radila je kao nastavnik u gimnaziji, te kao turistički djelatnik i inokorispondent. God. 1999. upisuje Poslijediplomski studij iz lingvistike pri Sveučilištu u Zadru. Magistrirala je u lipnju 2005. obranivši disertaciju pod naslovom Metafora u Canterburyjskim pričama, te doktorirala u ožujku 2010. s disertacijom Usporedba prijevoda Evanđelja po Ivanu s latinskog na staroengleski i srednjoengleski jezik. U ožujku 2015.god. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.Od 2001. god. radi kao asistent na Odjelu za  anglistiku, gdje na prediplomskom studiju predaje Uvod u lingvistiku i Povijest engleskog jezika, a na diplomskom studiju Jezik Chaucerovih Canterburyjskih priča. Ranije je predavala i Fonetiku i fonologiju. Također od 2001. god. radi na Sveučilištu u Mostaru, gdje predaje Fonetiku i fonologiju, te Povijest engleskog jezika. Sudjelovala je u znanstvenom istraživanju projekta prof. dr. sc. Danice Škara, gdje je radila na izradi English-Croatian Dictionary and Guide to Anglo-American Culture, i na projektu Artikulacija i percepcija u hrvatskom jeziku pod vodstvom doc. dr. Malgorzate Ewe Ćavar.

Područje interesa:

dijakronijska i kognitivna lingvistika, prevođenje

Izbor objavljenih radova:

Štrmelj, Lidija (2014). Mediaeval and Modern Metaphorical Concepts of Emotions. ELOPE (English Language Overseas Prespectives and Enquiries), XI, Ljubljana (37-47)

Štrmelj, Lidija (2012). Srednjovjekovni engleski prijevodi grčkih i semitskih riječi iz Ivanova evanđelja. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Knjiga 38, svezak 1, Zagreb (175-201)

Štrmelj, Lidija (2012).On Omissions and Substitutions in the Medieval English Translations of the Gospel. ELOPE (English Language Overseas Perspectives and Enquiries), IX (65-85).

Štrmelj, L. i Lončar, M. (2011). The Present and Past Participles in the Medieval English Translations of St. John's Gospel from Latin. ELOPE, VIII (19-42).

Izlaganja na znanstvenim skupovima:

Štrmelj, Lidija (2014). Comparison of Mediaeval and Modern Metaphorical Concepts. FLTAL (The 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics), Sarajevo, 9.-10. svibnja, 2014

Štrmelj, Lidija (2012). Razvoj kompleksnih glagola u engleskom jeziku. Riječki filološki dani (RFD).Rijeka, 22.-24.studenoga, 2012

Štrmelj, Lidija (2012). Body and Awareness as Reflected through Chaucer's Wife of Bath. A Historical Study. Body and Awareness. The Discourse betwen Anthropology, Literature and the Arts. Zadar, Hrvatska, 25.-27. svibnja 2012.

Štrmelj, Lidija (2012). On Omissions and Substitutions in the Medieval English Translations of the Gospel. 3 rd International Conference of the Slovene Association for the Stury of English (SDAŠ 2012: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities  They Offer for English Studies). Ljubljana, Slovenija, 10.-12. svibnja 2012.

Štrmelj, Lidija (2010). The Other from a Historical Perspective (based on the comparative study of the selected Gospel translations). RHSS  (Re-Thinking Humanities and Social Sciences: The Issue of the (Post)Other: Postmodernism and the Other), Zadar, Hrvatska, 10.-12. rujna 2010.

Članstvo: 

ESSE (European Society for the Study of English)

HFD (Hrvatsko filološko društvo

EURALEX (European Association for Lexicography)