Odjel za anglistiku

Izv.prof.dr.sc. Senka Božić-Vrbančić - Javno predavanje u Centru za kulturu Trešnjevka

Izv.prof.dr.sc. Senka Božić-Vrbančić - Javno predavanje u Centru za kulturu Trešnjevka

07.travnja 2015.  u Centru za kulturu Trešnjevka, Zagreb, izv.prof.dr.sc. Senka Božić-Vrbančić održala je javno predavanje 'Rascjep društva: azil i medijske reprezentacije'. 

Predavanje je održano u sklopu serije predavanja pod nazivom ''Azil u Hrvatskoj – zaštita ljudskosti'' koji je dio  projekta “Dobrodošli – razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za izbjeglice”.


Theme picker