Odjel za anglistiku

Objavljen poziv za radove - [sic] časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje

Objavljen poziv za radove - [sic] časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje

[sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje poziva autore da svojim prilozima sudjeluju u oblikovanju 11. broja časopisa. Prihvaćaju se sljedeći prilozi:
• znanstveni radovi opsega 5.000-7.000 riječi uključujući popis literature i bilješke
• osvrti i recenzije opsega do 2.000 riječi
• prijevodi književnih tekstova opsega 5.000-7.000 riječi i
• video eseji (max 50 MB) – prihvaćaju se video prilozi iz svih područja u fokusu
časopisa


Rok za predaju radova: 30. lipnja 2015.
Predviđeni datum izlaska 11. broja časopisa: 15. prosinca 2015.


Kompletan tekst poziva možete vidjeti na sljedećim linkovima: hrvatska verzija/engleska verzija


Online-časopis, kao i sve prijašnje brojeve, možete pogledati na službenoj stranici časopisa: http://www.sic-journal.org

Theme picker