Odjel za anglistiku

Terenska nastava

Studenti kolegija "Suvremena britanska drama" 12.05. boravili su na terenskoj nastavi koja je uključivala posjet Muzeju suvremene umjetnosti i kazalištu "Exit" u Zagrebu. U Muzeju suvremene umjetnosti imali su vodstvo kroz postav koji dokumentira hrvatski performans, a u kazalištu "Exit" pogledali su izvedbu "Disco svinje" irskog dramatičara Ende Walsha.

 

 
 

Theme picker