Odjel za anglistiku

Sudjelovanje na skupu

Leonarda Lovrović, viša lektorica, Cathy-Theresa Kolega, lektorica i Katarina Ćurković Denona, lektorica sudjelovale su na 1. znanstveno-stručnom skupu Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture u organizaciji Hrvatskog društva sveučilišnih lektora (HDSL) koji se održao 22. i 23.02.2019. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska.

Theme picker