Odjel za anglistiku

Dr.sc. Monika Bregović - Održano gostujuće predavanje

Dr.sc. Monika Bregović održala je gostujuće predavanje na kolegiju 'Antropologija religije' (Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveuciliste
u Zadru). Naziv predavanja bio je 'Engleski crkveni raskol -teatar izmedju politike i religije'.

Theme picker