Odjel za anglistiku

Izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić - Održano predavanje u sklopu Festivala znanosti

Izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić -  Održano predavanje u sklopu Festivala znanosti

Izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić je 12. svibnja 2021. u sklopu Festivala znanosti održala predavanje pod naslovom “Language and Culture: Euphemisms as Expressions of Politeness” u gimnaziji Vladimira Nazora u Zadru.