Odjel za anglistiku

Festival znanosti 2021. - Održane radionice u OŠ Bartula Kašića i OŠ Krune Krstića

U okviru Festivala znanosti Leonarda Lovrović, viša lektorica je organizirala radionice s učenicima sedmih razreda OŠ Bartula Kašića i OŠ Krune Krstića u Zadru. Radionicu pod nazivom Let's settle this peacefully održali su studentica Ivana Starčević i student Marko Matas u OŠ Bartula Kašića u Zadru kod nastavnice engleskoga jezika Lane Kulišić. Cilj je ove radionice bio potaknuti učenike da diplomatski riješe nesuglasice s kojima bi se mogli susresti u svakodnevnom životu. Studentice Lea Božić i Dora Končurat održale su radionicu Animal Kingdom u OŠ Krune Krstića kod nastavnice engleskoga jezika Marine Bais. Na radionici su studenti prezentirali frazeme koji sadrže imena životinja, a zatim su ih učenici imali priliku koristiti u različitim aktivnostima i igrama.