Odjel za anglistiku

Leonarda Lovrović, prof. - Erasmus boravak u Ljubljani

U periodu od 25.-29. svibnja 2021. god. u okviru programa Erasmus+, Leonarda Lovrović, viša lektorica, boravila je ne Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija gdje je održala online predavanja u sklopu kolegija English in Use 1, English in Use 2, British Society & Culture i American Society & Culture.