Odjel za anglistiku

Virtualna razmjena UNIZD – UCV

Virtualna razmjena UNIZD – UCV

U ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. održala se virtualna razmjena između studenata 3. god. preddiplomskog studija anglistike sa Sveučilišta u Zadru i studenata 1. god. učiteljskog studija s Katoličkog sveučilišta u Valenciji, Španjolska. U okviru kolegija Suvremeni engleski jezik VI kod više lektorice Leonarde Lovrović i kolegija Engleski jezik kod dr. sc. Raquel Blave Gomez i asistentice Marie Victorie Puchal Terol studenti su sudjelovali u ukupno pet zajedničkih aktivnosti od kojih su se dvije održale u realnom vremenu preko platforme MS Teams. Radeći u skupinama studenti su obradili teme Education Around the World i Changes That Will Shape the Classroom of the Future te su izradili postere ili PPT prezentacije koristeći različite online alate. Preostale tri aktivnosti održale su na različitim platformama po dogovoru studenata.