Odjel za anglistiku

Emilija Mustapić Malenica, mag. - Obrana doktorskog rada

U petak, 1. listopada 2021., viša lektorica Emilija Mustapić Malenica, mag., obranila je doktorski rad pod naslovom Uloga koverbalnih gesta u jezičnoj recepciji s ocjenom summa cum laude te stekla akademski stupanj doktorice znanosti u sklopu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija lingvistike Sveučilišta u Zagrebu.

Javna obrana doktorskog rada održana je pred povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Liker (Sveučilište u Zagrebu), prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac (Sveučilište u Zagrebu) i doc. dr. sc. Mia Batinić Angster (Sveučilište u Zadru).

Theme picker