Odjel za anglistiku

Emilia Musap, mag. - sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji

Emilia Musap, mag. - sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji

Asistentica Emilia Musap sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji koja se održala od 21. do 23. listopada 2021. u organizaciji Northeast Popular Culture Association (NEPCA) (program konferencije: https://northeastpopularculture2021.sched.com/). U koautorstvu sa studenticom Karlom Biuković, bacc. održala je predavanje pod nazivom "The Femme Fatale and/or the Female Psychopath - The Case of Killing Eve's (2018-) Villanelle."

Theme picker