Odjel za anglistiku

Izv. prof. dr. sc. Rajko Petković - izlaganje na skupu

Izv. prof. dr. sc. Rajko Petković izlagao je s temom Teorija adaptacije u svjetlu nadogradnje postojećeg nacionalnog okvirnog kurikuluma u sklopu međunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 9 održanog u Zadru 12. studenoga 2021. godine.

Theme picker