Odjel za anglistiku

Daniela Reić Šućur, prof., održala gostujuće predavanje studentima nastavničkog smjera

Dana 9. lipnja 2023. godine Daniela Reić Šućur, prof., je održala pozvano gostujuće predavanje pod nazivom How to plan a lesson? studentima 4. i 5. godine diplomskog studija, nastavničkog smjera Odjela za anglistiku Sveučilišta u Zadru.