Odjel za anglistiku

Doc. dr. sc. Anna Martinović - stručno usavršavanje

Doc. dr. sc. Anna Martinović sudjelovala je na stručnom usavršavanju visokoškolskih nastavnika na temu Mentorstvo i komunikacijske vještine u sustavu visokog obrazovanja, održanom  26. listopada 2020. godine u organizaciji Centra „Stjepan Matičević“, na Sveučilištu u Zadru.