Odjel za anglistiku

Doc. dr. sc. Anna Martinović - Sudjelovanje na međunarodnom skupu

Doc. dr. sc. Anna Martinović je sudjelovala na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu XXII. Dani psihologije u Zadru, u Zadar, Hrvatskoj, online, od 1.- 3. listopada, 2020.