Odjel za anglistiku

Doc.dr.sc. Ivo Fabijanić - boravak na Erasmus + razmjeni

Od 21. do 27. veljače 2016. godine, Doc.dr.sc. Ivo Fabijanić boravio je na Erasmus+ razmjeni nastavnoga osoblja (Call 2015 – KA1) na Sveučilištu u Torinu (Universita degli studi di Torino). Na Odjelu za strane jezike i književnosti te suvremene kulture (Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne) održao je niz od 8 sati predavanja studentima preddiplomskog, diplomskog i doktorskoga studija iz područja kontaktne lingvistike, engleske medicinske terminologije, engleske leksikologije, morfologije i tvorbe riječi te hrvatske leksikologije.