Odjel za anglistiku

doc.dr.sc. Zlatko Bukač - izlaganje na Međunarodnoj konferenciji "Video Games as a Challenge to Academia"

Doc.dr.sc. Zlatko Bukač sudjelovao je Međunarodnoj konferenciji "Video Games as a Challenge to Academia:: 50 Years of the Gaming Industry ".

Konferenciju je organizirala Akademija umjetnosti Sveučilišta u Novom Sadu, Filološki fakultet Sveučilišta u Beogradu i Asocijacija industrije video igara Srbije (SGA), a održala se u Novom Sadu, 9. i 10. prosinca 2022. godine.

Doc.dr.sc. Zlatko Bukač je ujedno i član Organizacijskog odbora konferencije, a u sklopu programa izlagao je rad pod naslovom „Researching Folklore and Popular Culture in the Age of Video Games: The Case of Final Fantasy VII“ (rad u koautorstvu sa izv.prof. dr.sc. Mariom Katićem).