Odjel za anglistiku

doc.dr.sc. Zlatko Bukač - održano pozvano predavanje

Doc.dr.sc. Zlatko Bukač održao je 28. ožujka pozvano predavanje na Fakultetu za strane jezike Sveučilišta Alfa u Beogradu. Predavanje pod nazivom ''Čitanje videoigara'' bilo je  namijenjeno studentima Alfa BK Univerziteta, no i otvoreno za javnost. Sažetak predavanja možete pročitati ovdje.