Odjel za anglistiku

Dr. sc. Dino Dumančić - održano pozvano predavanje

Dana 20. veljače 2024. godine dr.sc. Dino Dumančić je održao pozvano predavanje na Županijskom stručnom vijeću za profesore francuskog jezika Zadra i Rijeke. Naslov održanog izlaganja je bio Emocionalnom pismenošću do osnaživanja prenosivih vještina nastavnika stranoga jezika.