Odjel za anglistiku

Dr. sc. Emilija Mustapić Malenica – održano pozvano predavanje

Dr. sc. Emilija Mustapić Malenica je 6. prosinca 2021. održala pozvano predavanje pod naslovom Uloga koverbalnih gesta u jezičnoj recepciji u sklopu Lingvističke sride, serije javnih predavanja o jezikoslovnim temama u organizaciji Odjela za lingvistiku.