Odjel za anglistiku

Emilia Musap, mag. - sudjelovanje na radionici i stručno usavršavanje

Sudjelovanje na stručnom usavršavanju u sklopu projekta "Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora" na temu Komunikacijsko - prezentacijske vještine u visokom obrazovanju održanom 27. listopada 2020. u organizaciji Centra "Stjepan Matičević" na Sveučilištu u Zadru. 

Sudjelovanje na stručnom usavršavanju nastavinka u skopu ‘EU-Conexus International Staff Training Week (Virtual)’ na temu ‘Virtual and Blended Teaching’, održanom od 30. studenog do 2. prosinca u organizaciji Universidad Católica de Valencia (UCV).