Odjel za anglistiku

Erasmus + gostovanje - dr. sc. Raquel Blave Gomez

U okviru programa Erasmus+ u periodu od 18.-21. ožujka 2024. god. na Odjelu za anglistiku je boravila dr. sc. Raquel Blave Gomez sa Universidad Cátolica de Valencia 'San Vicente Mártir' u Valenciji, Španjolska. Održala je predavanja u sklopu kolegija Suvremeni engleski jezik IV sa studentima druge godine preddiplomskog studija.