Odjel za anglistiku

Erasmus + gostovanje - Eszter Edit Balogh sa ELTE Dániel Teacher Training Centre u Szombathelyju

Erasmus + gostovanje - Eszter Edit Balogh sa ELTE Dániel Teacher Training Centre u Szombathelyju

U sklopu programa Erasmus+, na Odjelu za anglistiku je u periodu od 9.-13. listopada 2023. god. boravila Eszter Edit Balogh sa ELTE Dániel Teacher Training Centre u Szombathelyju, Mađarska, te je održala nastavu u okviru kolegija Anglofone kultute: britanski studiji i Suvremeni engleski jezik III.