Odjel za anglistiku

Erasmus + gostovanje - izv. prof. dr. sc. Sylvia Velikova

U okviru programa Erasmus+ u periodu od 02.-05. travnja 2024. god. na Odjelu za anglistiku je boravila izv. prof. dr. sc. Sylvia Velikova sa Sveučilišta Sv. Ćiril i Metod u Velikom Tarnovu, Bugarska. Održala je predavanja u sklopu kolegija Metodika engleskoga jezika Pragmalingvistika sa studentima diplomskog studija.