Odjel za anglistiku

Gostovanje doc. dr. sc. Andreja Stopara na Odjelu za anglistiku

U okviru programa Erasmus+, u periodu od 21. do 25. ožujka 2023. god. na Odjelu za anglistiku je boravio doc. dr. sc. Andrej Stopar s Odjela za anglistiku Filozofskog fakulteta u Ljubljani, Slovenija. Njegovo istraživanje usmjereno je na kontrastivnu i primijenjenu lingvistiku. U sklopu kolegija Fonetika i fonologija održao je predavanje pod naslovom 'English and Slovenian Vowel Systems Compared: Foreign Language Vowel Perception in Slovenian University Students of English'.