Odjel za anglistiku

Gostovanje dr. sc. Raquel Blave Gomez

U okviru programa Erasmus+, u periodu od 24.-28. listopada 2022. god. na Odjelu za anglistiku je boravila dr. sc. Raquel Blave Gomez s Katoličkog sveučilišta u Valenciji, Španjolska, te je održala nastavu u sklopu kolegija Suvremeni engleski jezik I.