Odjel za anglistiku

Gostovanje Line Shcherbaniuk na Odjelu za anglistiku

U okviru programa Erasmus+, u periodu od 7.-11. studenog 2022. god. na Odjelu za anglistiku je boravila Lina Shcherbaniuk, predavačica sa Wszechnica Polska Academy of Applied Sciences u Varšavi, Poljska ste je održala nastavu u sklopu kolegija Suvremeni engleski jezik II i Suvremeni engleski jezik III.