Odjel za anglistiku

Gostovanje Şahin Sarija (Ankara Haci Bayram Veli University) na Odjelu za anglistiku

Gostovanje Şahin Sarija (Ankara Haci Bayram Veli University) na Odjelu za anglistiku

U periodu od 6.-10. prosinca 2021. god. u okviru Erasmus+ programa mobilnosti na Odjelu za anglistiku je boravio Şahin Sari, predavač sa School of Foreign Languages, Ankara Haci Bayram Veli University, Turska te je održao predavanja u sklopu kolegija Suvremeni engleski jezik III i Suvremeni engleski jezik VII.