Odjel za anglistiku

Gostovanje Zafer Sarija (Ankara Haci Bayram Veli University) na Odjelu za anglistiku

Gostovanje Zafer Sarija (Ankara Haci Bayram Veli University) na Odjelu za anglistiku

U periodu od 15.-19. studenog 2021. god. u okviru Erasmus+ programa mobilnosti na Odjelu za anglistiku je boravio Zafer Sari, predavač sa School of Foreign Languages, Ankara Haci Bayram Veli University, Turska te je održao predavanja u sklopu kolegija Suvremeni engleski jezik I.