Odjel za anglistiku

Haidi Mimica Tudor - održano pozvano gostujuće predavanje studentima nastavničkog smjera

Dana 6. lipnja 2022. godine Haidi Mimica Tudor, prof. je održala pozvano gostujuće predavanje pod nazivom A melting pot of teaching guidelines studentima 4. i 5. godine diplomskog studija, nastavničkog smjera Odjela za anglistiku Sveučilišta u Zadru.