Odjel za anglistiku

Istraživanje o knjižničnoj anksioznosti - anketa

Poštovane kolegice i kolege,

ljubazno vas molimo da odvojite deset minuta svog vremena i ispunite anketu koju provodi Nikica Gardijan mag. knjiz. iz Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Zadru u svrhu mjerenja knjižnične anksioznosti među studentima Sveučilišta u Zadru i konstruiranja hrvatske skale knjižnične anksioznosti.

Anketa je potpuno anonimna i možete joj pristupiti na slijedećoj poveznici: https://limesurvey.srce.hr/379168