Odjel za anglistiku

izv. prof. dr. sc. Anna Martinović - Izlaganje na međunarodnom projektu Teaching Internationally

izv. prof. dr. sc. Anna Martinović - Izlaganje na međunarodnom projektu Teaching Internationally

U srijedu, 19. siječnja 2022. izv. prof. dr. sc. Anna Martinović (Odjel za anglistiku) i izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić (Odjel za germanistiku) predstavile su hrvatski obrazovni sustav i Sveučilište u Zadru u okviru serije razgovora na temu ‘International Aspects, Challenges and Visions of Teacher Education’ na međunarodnom projektu Teaching Internationally koje vodi Sveučilište u Greifswaldu.