Odjel za anglistiku

Izv. prof. dr. sc. Anna Martinović - Sudjelovanje na međunarodnoj stručnoj konferenciji

izv. prof. dr. sc. Anna Martinović sudjelovala je na 30. međunarodnoj stručnoj konferenciji koju je organiziralo Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika (HUPE) u Valamaru, Poreč.

Održala je radionicu pod nazivom: ‘Developing emotional intelligence among language learners’.