Odjel za anglistiku

Izv.prof.dr.sc. Ivo Fabijanić - stručno usavršavanje

Izv.prof.dr.sc. Ivo Fabijanić sudjelovao je na stručnom usavršavanju visokoškolskih nastavnika na temu Mentorstvo i komunikacijske vještine u sustavu visokog obrazovanja, održanom  26. listopada 2020. godine u organizaciji Centra „Stjepan Matičević“, na Sveučilištu u Zadru.