Odjel za anglistiku

Javno predavanje

Docent dr.sc. Mario Vrbančić održao je 12. lipnja javno predavanje pod naslovom "Politička teologija filma" u sklopu ciklusa predavanja u Centru za kulturu Trešnjevka.


Centar za kulturu Trešnjevka organizira interdisciplinarni projekt koji se bavi problematikom vezanom uz propitivanje različitih načina konstruiranja javnog sjećanja te ulozi kulturnih memorija u formiranju kolektivnog identiteta. Realizira se kroz 10 susreta - dva ciklusa istraživačkih radionica i tribina tijekom svibnja/lipnja te tijekom studenog/prosinca. Sudjelovanje je besplatno! 

U ovom projektu sudionici će se baviti kulturnim memorijama koje su formirane izvan formalnih povijesnih diskursa, ali artikuliraju s tim diskursima, te analizom procesa kojim su memorije postale dio popularne kulture. Istraživat će različitu građu (performans, usmene povijesti, film, umjetnost, urbani prostor …) s posebnim fokusom na analizu popularizacije memorije; analizu načina na koji je sjećanje ispripovijedano kroz popularnu kulturu.

Autorica i voditeljica je dr. sc. Senka Božić. Voditelji/ice pojedinih radionica i tribina te gostujući predavači/ice su znanstvenici/e i umjetnici/e kojima je ova tema dio znanstvenog ili umjetničkog interesa.