Odjel za anglistiku

Konferencija “Literary Translation Studies Today and Tomorrow“

Konferencija “Literary Translation Studies Today and Tomorrow“

Sveučilište u Zadru član je PETRA-E mreže devetnaest europskih sveučilišta za edukaciju u prostoru književnog prevođenja.

PETRA-E organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju “Literary Translation Studies Today and Tomorrow“, koja će se održati 4.-6. studenoga 2021. na Trinity Collegeu u Dublinu.

Rok za prijavu sažetaka je 6. travnja 2021. Prijavni obrazac i ostali detalji mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

https://petra-education.eu/wp-content/uploads/sites/29/2020/11/PETRA-E-Conference-Poster-2021.pdf